Przygotowanie strategii marketingowej dla salonu Câlinerie

Podczas współpracy przygotowaliśmy strategię marketingową dla salonu Câlinerie – Miłe Miejsce oraz czuwaliśmy nad harmonogramem postowania. Strategia zawierała analizę środowiska biznesowego, dotychczasowych działań sprzedażowo-marketingowych oraz rekomendacje i plan działań wraz z harmonogramem.  

Zobacz nasze pozostałe realizacje